ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΖΩΝ

ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΖΩΝ τους οποίους διαθέτουμε για ολοκληρωμένες υπηρεσίες. ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΖΩΝ και ειδικών χοανών για την απομάκρυνση μπάζων από δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΖΩΝ, κάδοι μπάζων, καδοι μπαζων